Prace integracyjne w środowisku IT Twojej firmy

Wdrażanie oprogramowania zawsze powiązane jest z prowadzeniem prac integracyjnych w istniejącym u klienta środowisku IT.

W ramach naszych wdrożeń integrowaliśmy się z systemami IT w bardzo różny sposób – począwszy od nowoczesnych integracji usług www, prze integrację na poziomie baz danych, czy też plikowe przetwarzanie informacji. Dzięki autorskim komponentom integracyjnym jesteśmy w stanie zintegrować się z dowolnym rozwiązaniem IT istniejącym u klienta.

Integracje sprzętowe:

skanery i faxy
czytniki kodów kreskowych
czytniki kart pracowniczych
czytniki linii papilarnych
podpis elektroniczny
IcPen

Integracje z oprogramowaniem:

Active Directory
Usługi sieciowe (webservice, REST itp.)
Plikowe interfejsy wymiany danych
Integracja z bazami danych innych systemów
Systemy rejestracji czasu pracy
Systemy finansowo-księgowe (np. SAP)
Systemy kadrowe (np. Teta)
Systemy ERP
Systemy CRM
Portale intranetowe
Poczta elektroniczna

Dbamy o to, aby sposób komunikacji między poszczególnymi systemami i urządzeniami był dobrze opisany, udokumentowany i monitorowany, daje to gwarancję niezawodności oraz pozwala natychmiastowo reagować na ewentualne problemy.

Kontakt

Innotion Sp. z o.o.
Łucka 2/4/6 lok.54
00-845 Warszawa

+48 535 350 014
innbusiness@innotion.pl