Case Study – Wdrożenie systemu unifikacji danych, obieg i rejestracji czasu pracy.

Charakterystyka klienta

Klient z branży automotive posiada obecnie ponad 300 lokalizacji na świecie w tym 30 centrów R&D zlokalizowanych w 35 krajach. Grupa kapitałowa jest największym na świecie dostawca ram siedzeń, mechanizmów i technologii kontroli emisji oraz wnętrz pojazdów. Grupa jest również trzecim na świecie dostawcą kompletnych systemów siedzeń.

Zobacz na czym polegał problem

Na czym polegał problem?

Poszczególne fabryki klienta zlokalizowane w całej Polsce posiadają różne systemy rejestracji czasu pracy. Każdy pracownik wchodzący na teren zakładu musi odbijać się kartą magnetyczną. Zdarzenie takie rejestrowane jest przez system RCP. Dane z każdego systemu RCP (obecnie 7 systemów) kolekcjonowane są przy pomocy różnych małych pomocniczych aplikacji, które zostały stworzone przez osoby już niepracujące w organizacji. Dane pozyskiwane z systemów RCP służą organizacji do naliczania płac dla pracowników polskich zakładów (ponad 7000 pracowników). Ze względu na wadliwość tego procesu i niestabilne działanie obecnego rozwiązania, klient poszukiwał partnera technologicznego, który:

  • zaprojektuje i wykona nowy system synchronizacji i pozyskiwania danych z systemów RCP,
  • udokumentuje procesy przetwarzania danych jakie odbywają się pomiędzy systemem RCP a systemem finansowo-księgowym,
  • zapewni intuicyjny interfejs wizualizujący przepływ danych i pozwalający na lokalizację dowolnego zdarzenia rejestracji czasu pracy w systemie.

Co zrobiliśmy?

Wspólnie z klientem przeprowadzone zostały prace analityczne mające na celu dokładny opis sposobu przetwarzania informacji o danych dotyczących wejść i wyjść pracowników z zakładów pracy. W ramach tego procesu zdefiniowana została również logika biznesowa konieczna do implementacji tak, aby dane trafiające do systemu finansowo-księgowego (SAP)były oczyszczone i posiadały odpowiedni format.

Innotion zaprojektowało i zrealizowało rozwiązanie w oparciu o sprawdzone komponenty systemu Workflow oraz stworzyło dedykowane moduły dla systemu.

Zobacz co osiągnęliśmy

Co osiągnęliśmy?

Po zakończeniu procesu wdrażania systemu osiągnięte zostały następujące efekty biznesowe:

  • Jednolity system kolekcjonowania danych z systemów RCP.
  • Stały monitoring przekazywanych danych.
  • Stabilne i niezawodne rozwiązanie.
  • Wsparcie i rozwój systemu na żądanie zamawiającego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Innotion Sp. z o.o.
Łucka 2/4/6 lok.54
00-845 Warszawa

+48 535 350 014
innbusiness@innotion.pl